Kategoria: Przemysł

Napędy prądu stałego

Dodano: 5 lat temu
Dioda podwójna ma siedem nóżek stykowych, które są umieszczone w wierzchołkach ośmiokąta foremnego zwanego cokołem ośmionóżkowym lub oktalowym. Na cokole znajduje się występ izolacyjny, który umożliwia właściwe ustawienie cokołu w oprawce (podstawce) lampy. Nóżki stykowe numeruje się patrząc z dołu na trzonek w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Dioda jako prostownik. Jeżeli obwód anodowy diody będzie zasilany napięciem zmiennym sinusoidalnym, to w ciągu jednej połówki okresu ... pokaż więcej »

Sklep falowniki Lenze

Dodano: 5 lat temu
Jeżeli katodę i anodę połączymy z zaciskami baterii, przy czym biegun dodatni będzie połączony z zimną anodą, biegun zaś ujemny z rozżarzoną katodą, to w obwodzie anodowym będzie płynął prąd zwany prądem anodowym. Krzywą zależności prądu anodowego od napięcia anodowego (Ua). Gdy napięcie anodowe ma niewielką wartość dodatnią, to pod wpływem siły przyciągania elektronów przez dodatni potencjał anody, pewna ilość elektronów dobiegnie do anody. Znajdujący się w lampie ujemny ładunek przestrzenny wy... pokaż więcej »

Przekładnie ślimakowe

Dodano: 5 lat temu
Emisja swobodnych elektronów związana jest z powstawaniem jonów dodatnich tzn. takich atomów, które utraciły elektron. Jony ujemne natomiast powstają na skutek zwiększenia liczby elektronów w atomie lub cząsteczce. Ogólnie, jonem będzie taki atom, który wykazuje nadmiar lub niedobór elektronów w porównaniu ze stanem normalnym. Jonizacja może być wywołana bombardowaniem atomów elektronami, bądź jonami dodatnimi cząstek gazu. Jonizacja cieplna występuje, gdy temperatura gazu jest dostatecznie wyso... pokaż więcej »

Motoreduktor

Dodano: 5 lat temu
W atomach metalu oprócz pewnej liczby elektronów, krążących po wewnętrznych orbitach dookoła jądra i ściśle z nim związanych, istnieją także elektrony, które poruszając się po orbitach bardziej oddalonych od jądra niż te poprzednie, a zatem słabiej z nim związane mogą odbywać ruch swobodny w przestrzeni międzyatomowej. Elektrony te, zwane wolnymi albo swobodnymi, nie mogą jednak wydostać się na zewnątrz metali przy pomocy własnej tylko energii kinetycznej. Metal nie traci elektronów samorzutnie,... pokaż więcej »

Falowniki LG

Dodano: 5 lat temu
Lampy elektronowe od ostatnich kilkunastu lat znajdują coraz większe zastosowanie i to nie tylko jako zasadnicze elementy w typowych układach elektronicznych, lecz także jako ważne człony w budowanych urządzeniach przemysłowych, układach pomiarowych, a w szczególności w rozległej dziedzinie techniki regulacji automatycznej i sterowania. W niniejszym rozdziale podane zostaną jedynie najniezbędniejsze wiadomości o budowie oraz własnościach lamp elektronowych i tylko w zakresie niezbędnym do zrozum... pokaż więcej »

Falowniki Lenze

Dodano: 5 lat temu
Drugi układ prostowania cało okresowego, zawierający 4 elementy prostownicze, tworzy mostek — tzw. układ jednofazowy Graetza. Układ ten tym się różni od układów poprzednich, że prąd płynie w całym wtórnym uzwojeniu transformatora, podczas obu połówek okresu. Układ mostkowy prostowania cało okresowego pozwala na większe wykorzystanie mocy uzwojeń transformatora, niż układy poprzednie i jest stosowany wtedy, gdy chcemy wykorzystać elementy prostownicze o niskim napięciu wstecznym. Napięcie wsteczn... pokaż więcej »

Falowniki Lenze

Dodano: 5 lat temu
Sprawność prostowników rtęciowych zależy od strat w łuku oraz na elektrodach. Ponieważ spadek napięcia na prostowniku jest niewielki (20-30 V), to straty, jako iloczyn spadku napięcia i natężenia przepływającego przez prostownik prądu, będą stanowiły tym mniejszą wartość procentową przetwarzanej energii, im jest wyższe napięcie prostowanego prądu. Straty w dużych prostownikach na wysokie napięcia wynoszą ok. 2%, całkowite zaś straty w układach prostowniczych, to jest łącznie ze stratami w transf... pokaż więcej »

Grawerowanie tabliczek

Dodano: 5 lat temu
Prostowniki rtęciowe są stosowane przy dużym zapotrzebowaniu mocy w układach prądu stałego. Prostownik rtęciowy składa się ze szczelnego naczynia szklanego lub stalowego, z którego, dla osiągnięcia próżni, wypompowano powietrze. Ciśnienie pozostałych resztek gazów i powietrza nie powinno przekraczać 1 militora. Prostowniki rtęciowe trójfazowe działają podobnie, jak prostowniki jednofazowe. Prostowniki o naczyniu szklanym nie są praktyczne w użyciu z powodu kruchości naczynia oraz złego odprowadz... pokaż więcej »

Tabliczki firmowe

Dodano: 5 lat temu
Obecnie przetwarzanie prądu zmiennego na stały odbywa się prawie wyłącznie za pomocą prostowników. Prostownik jest to przyrząd, którego oporność dla jednego kierunku przepływu prądu jest bardzo mała, natomiast dla kierunku przeciwnego — wielokrotnie większa. Wskutek tego prostownik przepuszcza prąd w jednym kierunku, a w drugim zupełnie prądu nie przepuszcza, bądź przepuszcza w znacznie mniejszym stopniu. Do przetwarzania prądu zmiennego na stały są stosowane następujące rodzaje prostowników: 1)... pokaż więcej »

Grawerowane tabliczki

Dodano: 5 lat temu
Po uzyskaniu przez wirnik silnika synchronicznego prędkości odpowiadającej częstotliwości sieci, do której ma być przyłączony, przeprowadzamy synchronizację, podobnie jak w przypadku przyłączania do sieci prądnicy synchronicznej. Rozruch za pomocą silnika pierścieniowego jest zwykle stosowany do dużych silników synchronicznych (o mocy powyżej 100 kW). Można również użyć, jako silnika pomocniczego do rozruchu, własnej wzbudnicy, połączonej zwykle mechanicznie z wałem silnika synchronicznego, o il... pokaż więcej »

Falownik wycena

Dodano: 5 lat temu
Ponieważ uzwojenie wzbudzenia wirnika ma dużą liczbę zwojów, to wzniecana w nim także przez wirujące pole magnetyczne stojana w czasie rozruchu SEM może uzyskać dużą wartość i spowodować uszkodzenie izolacji. Z tego względu w czasie rozruchu należy uzwojenie wzbudzenia wirnika zwierać za pomocą opornika. Po osiągnięciu przez silnik prędkości podsynchronicznej, włączamy prąd stały w uzwojenie wirnika i wtedy wirnik wpadnie w synchronizm z wirującym polem stojana. Spowodowane jest to tym, że pole ... pokaż więcej »

Naprawa falowników

Dodano: 5 lat temu
W przypadku, gdy okres kołysania zrówna się z okresem drgań własnych wirnika, występuje zjawisko rezonansu i prądnica może wypaść z synchronizmu. Kołysanie wirnika maszyn synchronicznych jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż zmieniając okresowo oddawaną moc, powoduje wahania napięcia. W celu uzyskania odpowiedniego tłumienia oscylacji spowodowanych kołysaniem, umieszcza się w żłobkach, wykonanych w na-biegunnikach magneśnicy pręty miedziane lub mosiężne. Pręty te, połączone ze sobą pierścieniami zw... pokaż więcej »

Serwis falownika Omron

Dodano: 5 lat temu
W praktyce, zamiast żarówek i woltomierzy, do synchronizacji stosuje się powszechnie specjalny przyrząd, zwany synchronoskopem. Synchronoskop składa się z nieruchomego rdzenia żelaznego z cewką. Wirnik jest wykonany w kształcie walca, na którym są umieszczone trzy cewki skrzyżowane względem siebie pod kątem 120. Cewki wirnika są połączone z fazami R, S, T sieci. Na zewnątrz synchronoskopu umieszczona wskazówka, połączona z wirnikiem, obraca się wraz z nim w jedną, bądź w drugą stronę, zależnie o... pokaż więcej »

Falowniki Aqua Drive FC200

Dodano: 5 lat temu
Synchronizacja polega na wykonaniu szeregu czynności, które mają na celu spełnienie warunków wymienionych w poprzednim punkcie. Dla przykładu rozpatrzymy przebieg synchronizacji prądnicy trójfazowej niskiego napięcia, którą przeprowadza się w następujący sposób: 1) równość napięć uzyskuje się przez regulację wzbudzenia prądnicy, a sprawdza się za pomocą woltomierzy; 2) jednakową częstotliwość siły elektromotorycznej prądnicy E0 oraz napięcia sieci U osiąga się za pomocą regulatora obrotów silnik... pokaż więcej »

Falowniki do sterowania

Dodano: 5 lat temu
W pracy prądnicy synchronicznej oddziaływanie twornika jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż powoduje zmianę wartości SEM, w zależności od wartości i rodzaju obciążenia. W celu zmniejszenia oddziaływania twornika należy zwiększyć oporność magnetyczną dla strumienia, wytwarzanego przez prąd w tworniku. Można to zrobić, zwiększając szczelinę powietrzną, ale wtedy zwiększy się także oporność obwodu magnetycznego magneśnicy. Aby wartość strumienia magneśnicy nie uległa zmianie przy powiększeniu szczeli... pokaż więcej »

Falowniki Hitachi NE-S1

Dodano: 5 lat temu
Siła elektromotoryczna obciążonej prądnicy synchronicznej zależy od wartości strumienia magnetycznego, który przenika uzwojenia twornika. Strumień ten składa się ze strumienia wywołanego wzbudzaniem magneśnicy oraz ze strumienia wznieconego prądem przepływającym przez uzwojenie twornika. Wpływ strumienia magnetycznego twornika na pole magnetyczne prądnicy, a więc na wytwarzaną w niej siłę elektromotoryczną, jest nazywany oddziaływaniem twornika. Sposób oddziaływania twornika jest zależny od rodz... pokaż więcej »

Serwis falowników ABB

Dodano: 5 lat temu
Twornik stanowi część nieruchomą prądnicy i składa się z korpusu, w którym jest umieszczony rdzeń wykonany z blach dynamowych z odpowiednią ilością żłobków na wewnętrznym obwodzie. Żłobki są przeznaczone do umieszczenia w nich uzwojenia. Pojedyncze blachy mają zazwyczaj grubość ok. 0, 6 mm i są izolowane między sobą. Żłobki wykłada się preszpanem, a przy wysokim napięciu uzwojenie układa się w tulejkach mikanitowych. Twornik ma uzwojenie trójfazowe, wykonane w podobny sposób, jak w silnikach asy... pokaż więcej »

Falowniki Vacon Cold Plate

Dodano: 5 lat temu
Oprócz omówionych transformatorów energetycznych są stosowane-inne rodzaje transformatorów. Transformatory do topienia metali (piece indukcyjne) mają zamiast uzwojenia w obwodzie wtórnym pierścień, którym jest naczynie w kształcie pierścienia, wypełnione metalem. Transformatory bezrdzeniowe mają tylko uzwojenie pierwotne i wtórne, bez rdzenia stalowego, wskutek czego mają duże rozproszenie. Przez zmianę odstępu cewek uzwojeń uzyskuje się zmianę rozproszenia, a więc i zmianę przekładni napięć. Te... pokaż więcej »

Układ rozruchowy

Dodano: 5 lat temu
Autotransformatory buduje się na napięcie tego samego rzędu, tzn. że oba napięcia, pierwotne i wtórne, są napięciami niskimi bądź wysokimi. Nie stosuje się transformatorów do zasilania sieci energetycznych, np. 3 X 380/220 V, z sieci wysokiego napięcia (np. 15 000 V), gdyż wtedy należałoby zastosować w sieci 380 V izolację na 15 000 V, jednak pomimo tego istniałoby niebezpieczeństwo dla życia ludzi, których urządzenia byłyby przyłączone do sieci rozdzielczej 380 V. Autotransformatory są stosowan... pokaż więcej »

Gefa - Armatura przemysłowa

Dodano: 5 lat temu
Firma HYDRO-TECH Konin funkcjonuje na polskim rynku już od 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą armatury przemysłowej a także pomp ciepła. Nasze rozwiązania w zakresie armatury mogą być stosowane przy wielu rodzajach mediów. Proponujemy artykuły, które charakteryzuje doskonała jakość. Wszystkie proponowane przez nas technologie są nowoczesne a także ekologiczne. W 2000 roku wprowadziliśmy system zarządzania jakością. Długoletnia obecność w sektorze oraz nabyta wiedza umożliwiają profesjonalne doradzt... pokaż więcej »

Wiaty autobusowe

Dodano: 5 lat temu
Kiedyś znacząca większość miast wyglądała bardzo brzydko. Jednak na dzień dzisiejszy praktycznie prawie każdy przedstawiciel władz stara się inwestować pieniądze w poprawę wyglądu miast. Nasza firma wychodzi vis a vis potrzebom i produkuje wysokiej klasy wiaty autobusowe. Jest to jedna z rzeczy, w które inwestuje się pieniądze. Mamy w rzeczywistości szeroką propozycję różnego typu wiat, przystanków i systemów osłonowych dla pasażerów czekających na komunikację miejską. Wiemy, że przystanki autob... pokaż więcej »

Www.zlotecki.pl - tłoki

Dodano: 5 lat temu
Zapraszamy każdego kto potrzebuje profesjonalnego sprzętu związanego z silnikami. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji tłoków, sworzni i innego fachowego sprzętu. Naszą działalność zaczynaliśmy od naprawy samochodów. Jednakże od kilkudziesięciu lat projektujemy samemu elementy silników spalinowych. Przez ten czas zdobyliśmy olbrzymie praktykę i obecnie wiemy jak wygenerować tłoki, sworznie i kilka innych bardzo istotnych elementów każdego silnika. Dzięki nam jeśli tylko ... pokaż więcej »

Www.palarnie-kabiny.pl - palarnie

Dodano: 5 lat temu
Oferujemy rozmaite kabiny – palarnie, toteż w naszej ofercie niewątpliwie odkryjesz dobre palarnie i rozliczne kabiny dla palaczy w bardzo atrakcyjnych cenach. Zajmujemy się tym już od wielu lat, wskutek tego posiadamy niezmiernie duże doświadczenie w tym co robimy, cieszymy się także dużym zaufaniem wśród wielu naszych klientów. Serdecznie zapraszamy do dokładnego przewertowania proponowanego przez asortymentu, jaki jest bardzo dostatni i obszerny, tak by każdy bez przeszkód mógł odkryć w nim ... pokaż więcej »

Produkcja

Dodano: 5 lat temu
Witamy na stronie naszej kompetentnej firmy. Cieszymy się, że do nas Państwo zaszli – bez wątpliwości potrzebują Państwo skorzystać z takich usług jak przykładowo obeznana obróbka cieplna. U nas znajdą Państwo o wiele więcej, nasza biegła i wytrawna produkcja form i narzędziownia bez wątpliwości zachwyci każdego. Serdecznie zapraszamy do szczegółowego poznania się z naszą intrygującą i niesłychanie atrakcyjną ofertą, w której bezsprzecznie każdy z Państwa odnajdzie coś odpowiedniego dla siebie. ... pokaż więcej »

Nowewzornictwo.pl

Dodano: 5 lat temu
Strona nowewzornictwo. pl to serwis, który wychodzi na przeciw wciąż rosnącym wymogom konsumentów. Artykuły jakie sprzedajemy to nieskazitelnej jakości bramy, które wykonane są z najsolidniejszych surowców z innowacyjnym designem, dopasowane na każdy wymiar. Czołowy dział sprzedawanych przez nasze przedsiębiorstwo artykułów podzielony jest na takie gałęzie: Bramy garażowe pełniące funkcję większą niż samej ochrony dla samochodów, tworzą wybornie wybraną kompozycję kooperując z innymi elementami ... pokaż więcej »