Gabinet Promyk - Integracja Sensoryczna, Terapia ręki, Trening umiejętności społecznych - Warszawa

Dodano: 8 lat 3 miesiące temu

Gabinet terapii i rehabilitacji dziecięcej Promyk. Opis naszych przykładowych terapii. INTEGRACJA SENSORYCZNA Warszawa- Terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, zapewniającego dzieciom ćwiczenie funkcji sensorycznych i motorycznych podczas ciekawych zabaw mających na celu poprawę funkcjonowania sensorycznego czyli lepszego przetwarzania bodźców na które występuje zbyt duża lub niedostateczna wrażliwość poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej doskonalenie funkcji posturalno-równoważnych oraz planowania ruchowego (terapia dyspraksji) rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych wspomaganie terapii logopedycznej w przypadku nieprawidłowego rozwoju mowy zapobieganie trudnościom w nauce pisania, czytania i liczenia oraz pomoc dzieciom ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią poprawę funkcjonowania dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami w koncentracji uwagi. TERAPIA RĘKI - Pomoc dla dzieci, które mają problemy z samoobsługą, rysowaniem, pisaniem i pracami manualnymi ćwiczenie sprawności motorycznej ręki: fizjoterapeuta ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej: pedagog zajęcia plastyczne rozwijające małą motorykę PSYCHOLOGIA - Poradnictwo psychologiczne dla rodziców, konsultacje rodzinne, zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci rozwiązywanie trudności wychowawczych opracowywanie indywidualnych programów stymulujących rozwój dzieci (także niemowląt) z opóźnieniem psychoruchowym terapia dziecięcych problemów emocjonalnych i trudności społecznych. Nasza oferta w skrócie: integracja sensoryczna - logopeda dziecięcy - psycholog dziecięcy Warszawa - reedukacja (Warszawa) - terapia grupowa dzieci - terapia ręki - zespół aspergera - trening umiejętnosci społecznych Warszawa - fizjoterapia Zapraszamy do naszych gabinetów w centrum Warszawy, oraz odwiedzenia naszej strony i umówienia wizyty.

Podobne wpisy

Komentarze

Kategorie