FAQ

  • Dlaczego działające strony zostają dezaktywowane w katalogu?

Katalog posiada system cron sprawdzający status każdego umieszczonego w katalogu wpisu. Sprawdzany jest wyłącznie nagłówek odpowiedzi w przypadku statusu 200 OK strona jest przepuszczana.

Niestety, czasami zdarza się sytuacja w której strona w przeglądarce na request użytkownika odpowiada prawidłowym statusem 200 OK, a dla bota wysyłającego request z serwera na którym umieszczony jest katalog odpowiada 403 Forbidden. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka:

  • serwer strony blokuje adres IP katalogu
  • serwer strony blokuje wszystkie User-Agent spoza whitelisty
  • serwer strony uznaje pozostałe elementy nagłówka requesta za podejrzane

Rozwiązaniem jest zmiana konfiguracji firewall, tak aby przepuszczał bota sprawdzającego z naszego katalogu. Aby ułatwić ten proces, bot posługuje się określonym User-Agent zawierającym rodzaj aplikacji, jego wersję oraz host katalogu: iDir v1.0.0-rc.20 linki-seo24.net

Wykonanie odpowiednich zmian jest po stronie właściciela domeny.