Wyszukaj firmę w bazie...

Wycena | FinancialCraft

Dane kontaktowe

Opis działalności

Wspieramy przedsiębiorców m. in. w zakresie wyceny podmiotów gospodarczych, własności intelektualnych i aktywów finansowych.

Wycena przedsiębiorstwa to zadanie wymagające wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz często także ogólnej wiedzy na temat branży i działalności wycenianego podmiotu. Nasze doświadczenie zdobyliśmy przez lata współpracując z liderami polskiego przemysłu, firm działających w sektorze handlowym, usługowym i nowoczesnych technologii.

Wycena znaku towarowego to zadanie wymagające szczególnych umiejętności łączenia informacji i danych o charakterze jakościowym i danymi ilościowymi. Wycena znaku towarowego firmy polega niejednokrotnie na przełożeniu danych jakościowych na liczby w celu zwymiarowania rzeczywistej wartości. W zakresie wyceny własności intelektualnych wyceniamy ponadto technologię, know-how czy prace badawczo-rozwojowe.

Wycenę wierzytelności realizujemy z zastosowaniem nowoczesnych (statystycznych) modeli probabilistycznych oraz z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Nasze doświadczenie obejmuje wycenę pojedynczych wierzytelności przeterminowanych i nieprzeterminowanych oraz portfeli wierzytelności będących obrotem na rynku sekurytyzacji.

Ocena firmy

Ocena:

Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

Inne informacje

Firma

Promuj skuteczniej swoją firmę

Wycena | FinancialCraft

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »